Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 maart 2021

Functie Jeugdforumlid overbodig.

 

Tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2021 is het initiatiefvoorstel van de VVD voor een derde jeugdforumlid behandeld. Het initiatiefvoorstel heeft het, ondanks dat het een sympathiek voorstel was, niet gehaald. D66 heeft dit initiatiefvoorstel ook afgewezen. De reden leest u hieronder:

Voorzitter,

Het voorstel om jonge mensen als extra forumleden op te nemen in de raad lijkt op het eerste gezicht een heel sympathiek voorstel. Het is goed om jonge mensen in onze besluitvorming op te nemen. Zonder meer!

Echter, het is allang mogelijk om jonge kandidaten, zelfs die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, op te nemen in de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Zodra een aldus gekozen kandidaat de leeftijd van 18 jaar heeft kan deze als raads- of forumlid worden geïnstalleerd.

Daar waar in het voorstel de link wordt gelegd met de Oldenzaalse jeugdraad is wat ons betreft sprake van een verkeerde aanname. De Oldenzaalse jeugdraad staat los van politieke kleur en is bedoeld om de jeugd in contact te laten komen met- en interesse te wekken in de werkzaamheden van de raad. Het staat voor alle politieke partijen vrij om een jonge kandidaat op de kieslijst te zetten, waaronder oud-jeugdraadsleden die de leeftijd van 18 jaar zijn gepasseerd.

We juichen het toe en roepen alle partijen op intensief op zoek te gaan naar jongere kandidaten voor deze raad en deze op een verkiesbare plaats van de kieslijst te plaatsen.
Wanneer dit gebeurt is het nu besproken voorstel onnodig en dus overbodig.

Wij zullen daarom niet instemmen met het voorstel,
Wij roepen alle partijen op om op zoek te gaan naar jonge kandidaten.

Mari Ailo-Zaia

Maarten van der Waal