Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 januari 2021

Schriftelijke vragen D66: (1) Studieachterstand kwetsbare kinderen en (2) Huiselijk Geweld

De coronamaatregelen in het afgelopen jaar hebben alle ten doel gehad de gezondheidszorg in de hand te houden. Veelal juiste en terechte maatregelen die soms snel en met gebrek aan kennis moesten worden genomen. De maatregelen hebben echter ook negatieve gevolgen. Wij maken ons zorgen over kinderen die nu niet of te weinig naar school kunnen gaan en thuis moeten leren.

We vragen het college hier aandacht aan te schenken.

1. Studieachterstand

D66 Oldenzaal maakt zich sterk voor kansengelijkheid in het onderwijs. De corona maatregelen zorgen er helaas voor dat de kansenongelijkheid toeneemt. Redenen van deze toename zijn: de afwezigheid van digitale middelen, ouders die onvoldoende kundig zijn om hun kinderen met hulpvragen te helpen, ouders met gebrekkige opvoedvaardigheden, het ontbreken van structuur en ruimte in de thuissituatie om goed aan de slag te gaan, de onveilige thuissituatie of armoede.

De vragen over studieachterstand zijn hier te lezen.

2. Huiselijk geweld.

Uit onderzoek is al gebleken dat huiselijk geweld in tijden van spanning een vlucht neemt bij gezinnen. De Kindertelefoon heeft middels een kwalitatief onderzoek in totaal 210 casussen bekeken, zowel uit 2019 als uit coronatijd (maart-mei 2020). Wat opviel was dat het aantal gesprekken flink was gestegen, van 1.000 naar 1.500 gesprekken per dag en veel meer kinderen voerden een chat- in plaats van een telefoongesprek. Het aantal chatgesprekken steeg met 29 procent. De Kindertelefoon zag een verschuiving in onderwerpen waarover kinderen contact opnemen. Zo verschoof het onderwerp Thuis en Familie van plek 4 naar plek 2, en was Geweld een nieuw onderwerp in de top 5. Uit de steekproef van chats in coronatijd bleek dat er drie groepen waren: kinderen die zich los van corona eenzaam voelden (51%), kinderen die zich al eenzaam voelden vóór de coronaperiode maar waarbij deze periode dit gevoel verergerde (23%) en kinderen die zich eenzaam voelden specifiek door corona (26%).

De vragen over huiselijk geweld zijn hier te lezen.