Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Motie: Stageplekken voor studenten

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op maandag 9 november 2020

 

Constaterende dat:

  1. eind september een kleine honderd studenten van ROC van Twente en Saxion nog geen stageplek hadden gevonden vanwege corona gerelateerde omstandigheden;
  2. meerdere branches en bedrijven in Nederland waar zij normaal gesproken een stageplek vinden momenteel geen stagemogelijkheden bieden;
  3. ook internationale stages niet mogelijk zijn vanwege dezelfde omstandigheden.

 

Overwegende dat:

  1. studenten een minimaal aantal uren of dagen stage moeten hebben gelopen voor zij een diploma kunnen halen;
  2. het aantal beschikbare stageplekken in het bedrijfsleven momenteel onvoldoende is;
  3. binnen de verschillende overheidsafdelingen er wellicht mogelijkheden zijn om deze studenten een stageplek te bieden.

 

Roept het college op om:

  1. samen met de opleidingsinstituten te bekijken of er mogelijkheden zijn om binnen de gemeentelijke organisatie en diensten op inventieve wijze stageplekken te creëren, rekening houdend met de actuele corona gerelateerde omstandigheden.;

 

Aldus getekend 9 november 2020

==============================================

Resultaat: het college heeft de toezegging gedaan de oproep van de motie op te pakken. Daarom heeft D66 de motie ingetrokken. Afgesproken is dat D66 met de portefeuillehouder gaat bespreken hoe de motie gestroomlijnd gaat worden.