Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Algemene beschouwingen 2021

Maandag 9 november was het weer zover: de begrotingsbehandeling 2021 van de gemeente Oldenzaal.

Laten we beginnen met het goede nieuws!
D66 Oldenzaal heeft een motie ingediend inzake stageplekken voor studenten. We riepen het college op om samen met de opleidingsinstituten te bekijken of er mogelijkheden zijn om binnen de gemeentelijke organisatie en diensten op inventieve wijze stageplekken te creëren, rekening houdend met de actuele corona gerelateerde omstandigheden. Het college heeft de toezegging gegeven de motie uit te voeren. Afgesproken is dat D66 met de portefeuillehouder gaat bespreken hoe de motie gestroomlijnd gaat worden.

Helaas is er ook slecht nieuws te melden.
De totale reserves zijn in rap tempo gedaald en dat heeft D66 niet in de koude kleren gezeten. Bij de algemene beschouwingen kwam dit punt ook meteen ter sprake. Vanaf het begin van het collegeperiode (2018) tot aan het einde van 2020 zijn de totale reserves met 21 miljoen gedaald. Dit is het gevolg van de ambities van het college. Ambities die het college niet wil loslaten. Reserves zijn bedoeld voor noodgevallen, maar juist nu het crisis is en inwoners het financieel moeilijk hebben, kiest het college ervoor om de reserves weer op pijl te krijgen. De adviezen van D66 Oldenzaal aan het college waren:

  1. Geef uit bij slechte tijden en spaar bij goede tijden.
  2. Nood breekt wet. Houd de doelstellingen reëel en maak de juiste keuzes.

Bent u nieuwsgierig geworden naar algemene beschouwingen van D66 Oldenzaal? Dan kunt u dat hier teruglezen.

Terugkijken kan natuurlijk ook.
Kijk vanaf: 2:06:25 uur