Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2020

Straathoekwerk: Jongeren tijdig helpen op het juiste pad te blijven.

Tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2020 is de pilot Straathoekwerk besproken. De straathoekwerkers helpen jongeren op een positieve manier vorm en inhoud te geven, interveniëren en ondersteunen jongeren vanuit deze insteek. De straathoekwerker versterkt daarbij de onderlinge betrokkenheid tussen inwoners (jong en oud) en zet in op het behouden en vergroten van de sociale verbanden. Een straathoekwerker werkt overdag maar ook ’s avonds en in de weekeinden.

D66 staat volledig achter het advies van het college om de kosten voor het straathoekwerk in 2020 van 80.000 euro te dekken uit het budget voor de pilot verbinding sport, onderwijs en cultuur/preventie jeugdzorg. Op deze manier vindt het geen begrotingswijziging plaats. Bovendien hebben wij de algemene reserve hard nodig om de gevolgen van de coronacrisis te financieren. Tijdens de begrotingsbehandeling in november kunnen we kijken of het mogelijk is om meer budget voor jongerenwerk beschikbaar te stellen.

Hieronder kunt u de bijdrage van D66 Oldenzaal teruglezen. Daaronder staan de antwoorden van de wethouder:

 

===========

Voorzitter,

 

Nu wij de werkzaamheden van het straathoekwerk hebben kunnen lezen én zien, kunnen we het werk van straathoekwerkers enkel toejuichen. Chapeau voor het harde werk van deze 2 verbinders en vrijwilligers die overdag, ’s avonds en in het weekend hun steentje bijdragen. In bijlage 1 van de eindevaluatie geeft Saskia de Jong (coördinator Jeugd van Politie Oost Nederland) het uitstekend weer, en ik citeer: “ Ze (de jongerenwerkers) hebben veel kennis van de individuele jongere dit omdat de jongeren het gevoel hebben dat ze hun verhaal bij Luuc en Anes kwijt kunnen. Hierdoor is er een goed beeld van de dynamiek in de groep en de eventueel achterliggende problematiek in bijvoorbeeld het gezin van de jongere”.. even later geeft ze aan “de jongerenwerkers zijn voor ons de ogen en oren vwb de jongeren die wij niet of nauwelijks op straat aantreffen, maar wel deel uitmaken van de jeugdgroep die op dit moment zorgt voor veel overlast in Oldenzaal”.  einde citaat.

Het werk van deze jongerenwerkers zou wat D66 betreft structureel van aard moeten zijn. Het straathoekwerk laat jongeren die daar moeite mee hebben door begeleiding op eigen kracht hun leven inrichten. De cijfers tonen min of meer aan dat het straathoekwerk een kostenbesparing voor Oldenzaal oplevert. We staan echter voor een voldongen feit. Vanwege de coronacrisis weten nog niet hoe groot de financiële gevolgen voor Oldenzaal zijn, terwijl de begroting voor 2019 al een negatief resultaat laat zien van 2.739.000. Of wij nu willen of niet, hier moeten wij rekening mee houden. Wij zitten krap bij kas.

Voorzitter, ondanks onze positieve insteek hebben wij een aantal vragen aan het college.

  1. In het voorstel staat dat 80.000 euro nodig is. In het eindrapport wordt een bedrag genoemd van 136.232 voor de jaren 2018 en 2019. Kunnen wij hieruit concluderen dat het college het besluit wil nemen op jaarbasis meer geld voor jongerenwerk uit te trekken? (zodat bijvoorbeeld een functie als regiehouder binnen het jongerenwerk erbij komt?)
  2. We hebben in het filmpje kunnen zien dat er 1 dame als vrijwilliger werkt. Is er ook over nagedacht om in de komende jaren ook een vrouwelijke jeugdwerker in te zetten? Dat zou de toegankelijkheid eventueel verder kunnen versterken.

Ik dank u voorzitter.

 

Mari Ailo-Zaia

 

Antwoorden wethouder:

  1. Er wordt inderdaad op jaarbasis meer geld uitgetrokken voor Straathoekwerk.
  2. Het zou de toegankelijkheid eventueel kunnen vergroten, maar hier gaan wij niet over. Impuls is verantwoordelijk voor de bezetting van straathoekwerk.

De volledige bijdrage online terugkijken? Dat kan via onderstaande link:

Gemeenteraad 25 mei 2020

(kijken vanaf: 1:03:36)