Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Gemeenschappelijke regelingen en het kostenplaatje.

In de raadsvergadering van 25 mei 2020 is een raadsvoorstel- en besluit met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen aan bod gekomen. Het voorstel bestond uit 294 pagina’s aan bijlages. De gemeenschappelijke regelingen zijn een grote kostenpost voor onze gemeente. Daar komt bij dat ze jaarlijks toenemen. Zo bleek dat Oldenzaal voor 2019 een bedrag van 2.038.047 kwijt was met een negatief resultaat van 88.471 op onze begroting. Daar komt bij dat de raad weinig invloed heeft op de werkwijze en uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen. Tijd dus om meer grip te krijgen op deze grote kostenpost. Hieronder leest u de inbreng van D66 Oldenzaal.

Voorzitter,

Voor ons ligt een direct raadsvoorstel- en besluit die betrekking heeft op een totaal van 294 pagina’s aan bijlages. De gemeenschappelijke regelingen zijn een grote kostenpost voor onze gemeente. Daar komt bij dat ze jaarlijks toenemen. Zo bleek dat Oldenzaal voor 2019 een bedrag van 2.038.047 kwijt was met een negatief resultaat van 88.471 op onze begroting.

Zowel de hoge kostenpost, als het aantal pagina’s, alsook de mate van invloed van raadsleden, hebben wij het college tijdens een politiek forum gevraagd om het voor raadleden behapbaar te maken door een korte samenvatting als oplegger mee te geven. In de oplegger zou dan meteen duidelijk zijn wat de begrote kosten waren, wat ze uiteindelijk zijn geworden, en waar dit door wordt veroorzaakt. Wij hebben helaas ook nu geen samenvatting gekregen. Ook het overzicht van het huidige raadsvoorstel laat te wensen over, omdat we daar niet uit kunnen opmaken wat de verschillen zijn voor 2020 en 2021. Enkel als oorzaak loon- en prijscompensatie benoemen is niet voldoende.

De olievlek wordt voor ons als raadsleden alleen maar groter. Het is zeer terecht te zien dat het college een zienswijze in wil dienen tav de OLCT. Voor de Regio Twente wordt gewerkt aan een transitieplan ‘Twente Vooruit’. GGD Twente valt momenteel onder Regio Twente. Hoe groot het effect van de coronacrisis is op Regio Twente is nog een grote vraag.

Om die reden willen wij graag de volgende toezeggingen van het college:

 1. Voor de eerstvolgende begrotingen van gemeenschappelijke regelingen een oplegger
  (samenvatting) toe te voegen.
 2. De oplegger dient per gemeentschappelijke regeling ten minste antwoord moet geven op:
  a. wijzigingen in rol en taak (wettelijke verplichtingen en toegeëigende taken).
  b. tabellen en grafieken mbt totale bijdrage en de bijdrage van de gemeente Oldenzaal per
  jaar in kaart te brengen voor een tijdsperiode van 5 jaar.
  c. Te benoemen waar de belangrijkste positieve danwel negatieve kostenposten door veroorzaakt worden.
  d. Een totaalbeeld te geven middels een tabel van de kosten voor de gemeente Oldenzaal per gemeenschappelijke regeling, alsook alle gemeenschappelijke regelingen samen, voor een tijdsperiode van 5 jaar.

 

Ik dank u voorzitter.

 

Mari Ailo-Zaia