Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

Stand van zaken voor Oldenzaal aangaande coronacrisis

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is het voorstel tot het kennis nemen van de stand van zaken aangaande de coronacrisis besproken. In dit voorstel is de raad nader geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van:

  1. Landelijke maatregelen en regionale organisatie – de noodverordening;
  2. Impact op de stad;
  3. Impact op de organisatie;
  4. De maatregelen voor ondernemers en maatschappeliljke organisaties;
  5. Zorgcontinuïteit jeugdhulp, Wmo inclusief Huishoudelijke Ondersteuning en doelgroepenvervoer;
  6. Voorgang ten aanzien van moties en toezeggingen;
  7. Financiele gevolgen.

Over het algemeen is D66 erg tevreden over het voorstel en heeft daar ook mee ingestemd. Ten behoeve van een democratisch procesverloop heeft D66 2 vragen gesteld.

Het voorstel aangaande coronacrisis is aangenomen.

Hieronder leest u de inbreng van D66.

 

=======

Voorzitter,

Sinds de uitbraak van de Coronacrisis is voor Nederland en haar inwoners veel veranderd. De Coronacrisis raakt iedereen. Inwoners wordt geadviseerd zo veel mogelijk binnen te blijven en zeker niet op bezoek te gaan bij oudere mensen. Als ze buiten komen moeten ze zich houden aan anderhalve meter afstand. En daar komt het thuiswerken om de hoek kijken. Bij de één komt veel positieve creativiteit los. Bij de ander is het een puzzel om aan het werk te zijn, terwijl de kinderen ook thuis zitten en huiswerkbegeleiding nodig hebben.

Artsen en verplegers draaien al wekenlang op volle toeren om Coronapatienten te helpen, terwijl ze de kans lopen ook ziek te worden. Supermarkt- en drogisterijmedewerkers werken hard voor ons door, zodat wij in niets tekort hoeven komen. Het werk voor pakketbezorgers is als een speer gestegen. De horeca, scholen, kapperszaken e.d. zijn dicht. Vaste lasten gaan voor ondernemers door, terwijl er geen omzet wordt gedraaid. Veel evenementen en bijeenkomsten zijn afgelast. Door deze stilstand leeft de natuur echter weer op. Uit onderzoek is gebleken dat de lucht een stuk schoner is geworden.

Het is een bijzondere gewaarwording.

En toch, toch pakt iedereen deze veranderingen heel goed op. De centrale overheid neemt haar verantwoordelijkheid door zware maatregelen te treffen en de portemonnee open te trekken. Met trots kan D66 zeggen dat onze burgemeester en wethouders vanaf het eerste moment hard hebben gewerkt om de maatregelen in acht te nemen. Ook onze griffie heeft hard gewerkt om online vergaderen voor de raad mogelijk te maken. De coronacrisis dwingt ons allen om op creatieve manieren aan de slag te blijven. Groot respect heeft D66 ook voor de Oldenzaalse inwoners die zich aan de maatregelen houden.

Samen kunnen wij deze crisis tegengaan. Wij wensen iedereen sterkte voor het verlies dat de afgelopen tijd is geleden.

Voor wat betreft het voorliggende voorstel is D66 over het algemeen zeer tevreden. We hebben echter wel 2 vragen:

  1. Waarom is de lijst van moties en toezeggingen als bijlage aan dit besluit toegevoegd? Met en zonder Coronacrisis hoort deze lijst apart behandeld te worden. Ons werk gaat immers door.
  2. Kan het college voorbeelden geven van de te verlenen ‘handelingsruimte’? Wat is de reikwijdte?

 

 

Mari Ailo-Zaia

Fractievoorzitter D66 Oldenzaal