Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 mei 2020

Motie D66: Opvang van alleenstaande kinderen in Griekse opvangkampen

Tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2020 is de motie “Opvang van alleenstaande kinderen in de Griekse opvangkampen” besproken.

Resultaat:

De Oldenzaalse raad heeft de motie verworpen.
PvdA en GroenLinks hebben woord bij daad gevoegd: ze namen hun verantwoordelijkheid en steunden de motie van harte.
De VVD volgde het landelijke VVD standpunt.
Opvallend was de verwerping van de motie door de WG en het CDA. De WG vond de motie sympatiek, maar kon de motie niet steunen, met als reden dat dit een landelijke kwestie betreft. Dit terwijl de WG wel vaker al dan niet zelf met een motie is gekomen die op landelijk niveau speelde. Ook het CDA vond de motie sympathiek, maar verwierp het vervolgens. Erg jammer, want een nacht later kunnen wij overal op het nieuws teruglezen dat veel CDA’ers achter deze motie staan. Wat het extra treurig maakt is dat de motie het had gered als de Oldenzaalse CDA ook de motie had omarmt.

Zie dit bericht in de NRC

Een gemiste kans voor de Glimlach van Twente die normaliter de menselijke kant hoog in het vaandel heeft staan.

 

De inleiding en motie kunt u hieronder lezen:

Voorzitter,

De staatssecretaris van Justitie heeft aangekondigd dat Nederland Griekenland gedurende drie jaar gaat ondersteunen met het opzetten en versterken van een voogdijsysteem voor minderjarige asielzoekers. Daarnaast worden op korte termijn 48 alleenstaande minderjarigen ondergebracht in door Nederland gefinancierde opvangvoorzieningen op het Griekse vasteland.

Dit besluit is pas gekomen nadat 11 Europese landen, waaronder Duitsland, op het verzoek van Griekenland zijn ingegaan en daarnaast veel Nederlandse gemeentes moties hebben ingediend, waaronder Enschede en Hengelo en Hof van Twente, om deze kwetsbare alleenstaande kinderen in Griekse opvangkampen te helpen.

En wat betekent dit besluit?
1. Ze worden niet naar Nederland gehaald, maar ter plekke geholpen. Het lijkt wel een Not-In-My-Backyard effect voor Nederland te zijn.
2. Er is plaats voor 48 plekken, dus een kleine 2% van het totaal aantal benodigde 2500 plekken. Op basis waarvan worden deze eerste 48 kinderen gekozen? En hoe gaat dat bij de eerstvolgende 48 kinderen? Van direct hulp kun je op basis van zo’n klein aantal nauwelijks spreken.
3. Dit besluit is een afkoop van verantwoordelijkheid. Wij geven jullie summiere middelen, zolang jullie maar niet onze kant opkomen en dus ons probleem niet worden.

Voor een land als Nederland met een hoge voorbeeldfunctie op wereldniveau is dit besluit zwaar teleurstellend. Wij zijn in staat meer hulp te bieden. Deze kinderen leefden al zonder corona onder uiterst barre omstandigheden en het kwaad wordt met de dag erger. Laten wij in Oldenzaal ook onze menselijke kant laten zien door ons toe te voegen bij de coalitie van welwillende gemeenten om gezamenlijk 500 kinderen op te vangen. PvdA en GroenLinks steunen deze motie. We hopen van harte dat andere partijen volgen.

 

Ik dank u voorzitter.

 

Mari Ailo-Zaia

————————–

Motie opvang van alleenstaande kinderen in Griekse opvangkampen