Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

Extra geld Nutsschool

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is het voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de vervangende neiuwbouw Nutsschool aan de orde gekomen.

Het is vanzelfsprekend dat een onderwijspartij als D66 instemt om meer geld vrij te maken voor de Nutsschool. Ook willen wij dat er snel wordt doorgepakt, zodat leerlingen, ouders en leraren zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de nieuwbouw.

Toch heeft D66 ook kritische geluiden laten horen over de duur van het proces en het ontbreken van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De gekozen richting moet volgens D66 breed gedragen worden door scholen. Met de wetenschap dat de Nutsschool met het huidige tijdpad prima in het IHP mee had gekund, vinden wij een gemiste kans.

Het voorstel aanvullend krediet Nutsschool is aangenomen.

Hieronder leest u de inbreng van D66 Oldenzaal:

 

===========

Voorzitter,

Het Integraal Huisvestingsplan, afgekort IHP, is in 2013 afgelopen. Het IHP is een instrument waarmee meerjarig beleid kan worden gemaakt. In 2015 is daarom gestart met het opstellen van een nieuw IHP voor 10 jaar. En hoe staan wij ervoor anno 2020? In dit betoog geeft D66 graag een kort feitenrelaas weer en komt daarna terug op het raadsvoorstel.

Op 12 juni 2017 is het eerste concept van het IHP 2017-2027 aan het politiek forum voorgelegd.
Op de raadsvergadering van 17 juli 2017 deelt het college mee dat er  op dat moment geen sprake meer is van een breed gedragen IHP. Het college kan dan ook niet anders dan besluitvorming over het IHP uitstellen totdat er een herijkt, breed gedragen, IHP kan worden voorgelegd.
Op 1 augustus 2017 wordt dit middels een raadsinfobrief bevestigd.

Het valt op dat tot op dat moment nog niet gesproken is over de noodzaak van vervanging of nieuwbouw van één of meerdere scholen.

Op 7 en 22 december 2017 volgen wederom 2 raadsinfobrieven met daarin de voortgang van het IHP. Ook daarin wordt nog niet gesproken over de noodzaak van vervanging of nieuwbouw van één of meerdere scholen.

Op 29 januari 2018 brengt het CDA een motie in stemming die door alle partijen behalve D66 en LPO worden gesteund. Reden voor de motie is dat de Nutsschool in zo’n erbarmelijke slechte staat verkeerd dat niet gewacht kan worden tot het IHP.
D66 is een voorstander van het IHP, zodat de gelden op een transparante en gedragen wijze toegekend worden. D66 gaf toen aan, en ik citeer: “Natuurlijk zijn we voor veiligheid. Natuurlijk willen we niet op ons conto hebben dat er straks kenbaar een gevaarlijke situatie ontstaat waardoor er een ambulance constant voor de deur staat. Echter, als er werkelijk zo’n slechte situatie is die echt niet langer kan wachten dan vandaag of morgen, waarom is dat niet eerder geconstateerd en waarom is dat niet in het eerdere proces van juli meegenomen?” einde citaat.

Voorzitter, een maand later, 19 februari 2018, kwam het college met het voorstel van een krediet van bijna 3,7 miljoen euro voor de Nutsschool. In de raad is destijds aangegeven dat er waarschijnlijk een extra krediet nodig was. Die is echter niet in het krediet meegenomen. Nu, alweer 2 jaar later,  ligt er weer een voorstel op tafel om een extra krediet van bijna 8 ton ter beschikking te stellen. Het verbaasd D66 waarom er twee jaar gewacht moet worden om extra krediet aan de raad te vragen, terwijl op voorhand bekend was dat het krediet onvoldoende is. Het verbaasd D66 waarom het college al ruim 5 jaar bezig is met een nieuw IHP, terwijl er nog steeds geen concreet voorstel op tafel ligt.

Daarom hebben wij 3 vragen aan de wethouder:

  1. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat alle vergunningaanvragen moeten voldoen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Vanaf 2050 moeten scholen aan EnergieNeutrale Gebouwen (ENG) voldoen. Waarom is nu de keuze gevallen op Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) en niet meteen op EnergieNeutrale Gebouwen (ENG)? Het klopt dat het per vierkante meter 75 euro meer in rekening wordt gebracht, maar dan krijg je er ook veel voor terug.
  2. Waarom maakt de marktrisico geen onderdeel uit van dit extra krediet? Het is geen gokken wat we doen. D66 wil dat er doorgepakt wordt, maar op deze manier blijven wij bezig als het college weer geld tekort komt.
  3. In het voorstel staat dat de verwachting is dat de IHP in de loop van 2020 komt. Hoe hard kan de wethouder dit maken? We begrijpen dat het gezien de coronacrisis lastig is geworden om harde deadlines te stellen, maar we zijn wel van mening dat het toch echt lang genoeg heeft geduurd. Ook zonder corona duurt dit proces te lang.
  4. Hoe staat de extra 190 m2 in verhouding tot de nieuwe IHP? Is dit wel goed te praten?

Voorzitter, D66 wil uiteraard dat er snel wordt doorgepakt. De Nutsschool heeft dit hard nodig. Wij blijven ons er echter van bewust dat het IHP ook belangrijk is om overzicht te houden. De gekozen richting moet breed gedragen worden door scholen. Met de wetenschap dat de Nutsschool met het huidige tijdpad prima in het IHP mee had gekund, vinden wij een gemiste kans.

Ik dank u voorzitter.

 

Mari Ailo-Zaia                                                                   Steven van Alfen
Fractievoorzitter D66 Oldenzaal                                   Forumlid D66 Oldenzaal