Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

75 jaar bevrijding in Oldenzaal

Voor Steven van Alfen, forumlid in Oldenzaal,  kan vrijheid niet losstaan van gemeenschap:

 

Op 2 april 1945 werd Oldenzaal bevrijd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Op het laatst, zelfs op de dag dat Oldenzaal bevrijd werd, vielen er nog doden: Jonge mensen die vlak voor de poorten van de vrijheid stierven. Hen werd het recht om in vrijheid te leven op het laatste moment ontnomen.

Nu, 75 jaar later op 2 april 2020, zijn we opnieuw niet vrij om te gaan en staan waar we willen.
Afstand houden om de nieuwe vijand te kunnen verslaan. Vielen er in de 2e Wereldoorlog  vooral mensen in de kracht van hun leven, nu heeft de nieuwe vijand het vooral op ouderen en zwakkeren in de samenleving gemunt, mensen die misschien in hun jonge jaren ook in angst hebben geleefd voor de toenmalige vijand.

Wat is vrijheid voor mij als mens?

Vrijheid is niet alleen kunnen gaan en staan waar je wilt, kunnen samenwonen of huwen met wie je wilt, een eigen thuis hebben. Vrijheid is ook vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te zeggen wat je wilt, een open discussie kunnen aangaan, horen en gehoord worden. Alles binnen de kaders van respect voor de ander. Vrijheid is niet iemand een mening opdringen of uit eigen belang iets roepen waarmee je een ander schade berokkend.

Kunnen we de vrijheid aan?

75 jaar vrijheid in Nederland is iets om te gedenken en te herdenken. Maar ook iets om van te leren: om liefde een plaats te geven en haat uit je hart te verbannen. Gelukkig kan dat de laatste jaren ook  met mensen uit het land van onze voormalige vijand.
Vrijheid is ook “er samen kunnen zijn voor elkaar”, het Twentse Noaberschap. Bij vrijheid horen rechten maar zeker ook plichten.
Helaas zijn er partijen in onze samenleving die alleen het woord recht schijnen te kennen en niet het woord plicht. Ze begrijpen mijns inziens niet hoe goed we het in Nederland hebben en zijn ontevreden.
Om de vrijheid te kunnen handhaven moeten we niet alleen op landelijk niveau denken – geen “eigen volk eerst” – maar op wereldniveau. We moeten geen wantrouwen prediken maar vertrouwen. Alleen dan kunnen we in vrijheid blijven leven.

Hoe ga ik om met vrijheid in mijn functioneren als forumlid voor D66?

In de politiek moet rekening gehouden worden met het algemeen belang. Dat kan soms strijdig zijn met persoonlijke belangen. Personen kunnen zich daardoor ingeperkt voelen in hun vrijheid.
(Financieel) zwakkeren in de samenleving kunnen niet alles doen wat ze zouden willen, daar moet je als politicus extra voor opkomen.  We leven in een vrije democratie. Dat houdt in dat hetgeen ik vind niet altijd door anderen wordt gedragen. Maar zolang het debat open en eerlijk wordt gevoerd kan en mag ik mijn persoonlijke mening geven. Vrijheid is niet alleen de mening van een meerderheid maar zeker ook rekening houden met de minderheid.

Steven van Alfen, forumlid Oldenzaal