Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

Vondersweijde: D66 houdt vast aan standpunt van de ‘natte gymles’ voor alle basisscholen.

Voorstel tot het vaststellen van:
a. de notitie toekomstige exploitatie en uitgangspunten
voorlopig ontwerp voor sportcentrum Vondersweijde;
b. het voorlopig ontwerp voor de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde

 

 

Voorzitter,

Wie van ons ziet het belang niet in van een sportcomplex inclusief een zwembad voor onze mooie Oldenzaal. Vondersweijde heeft voor onze gemeente een maatschappelijke waarde en aangezien wij als raad bereid zijn een grote investering uit te schrijven, vraagt het ons ook om kritisch constructief naar de stappen te kijken. Aangezien de pilot ‘natte gymles’ positief is uitgevallen, zouden wij dit graag na de revitalisatie willen uitbreiden. Beslissingen die wij nemen hebben een grote impact op veel van onze inwoners en dat neemt D66 uiterst serieus.

En wat vinden wij van het voorstel dat nu voor ons ligt?

Op de eerste plaats vinden wij dat een commerciële ruimte nooit verliesgevend mag zijn. Het in de risicoparagraaf genoemde risico  betreffende de SPUK zou ons inziens dan ook alleen mogen gelden voor het niet commerciële deel. Iedere onderneming in Nederland moet immers belastinggeld afdragen. Het zou vreemd zijn als een bedrijf in Vondersweijde hier geen rekening mee hoeft te houden. Daarom heeft D66 hier tijdens het politiek forum vragen over gesteld. Uit de beantwoording leek het dat de Gemeente Oldenzaal daar anders in stond en staat. In de tussenliggende periode hebben wij daar dan ook nadere informatie over ingewonnen. Dit heeft o.a. geleid tot het volgende, ik citeer:

“Dat betekend dat alle kosten in beeld worden gebracht en verdisconteerd worden in de huurprijs. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat ook het risico van de BTW in rekening wordt gebracht”

Hiermee is ons bezwaar weggenomen al vinden wij het jammer dat er nog staat “waarschijnlijk” en nog uitgezocht moet worden hoe tot een integrale kostprijsberekening te komen.

Zoals ook eerder aangegeven vinden wij het proces van Vondersweijde lang duren, waardoor het risico op noodzakelijke inzet van back-up systemen steeds dichterbij gaat komen. Dit zouden wij niet moeten willen. De besluitvorming is nu te veel in stukken geknipt waardoor het totaaloverzicht aan het verwateren is.
Wij zijn blij dat er nu vaart in lijkt te komen.

Op de tweede plaats kijken wij naar de keuze om een Tender uit te schrijven. Gezien de marktwerking en de regels waar de gemeente zich aan dient te houden, is D66 op zich een voorstander van het uitschrijven van een Tender voor het commerciële deel. Maar naar aanleiding van het toegezegde onderzoek naar de noodzaak van een Tender in het politiek forum, kunnen wij hier nu geen degelijk beargumenteerde reactie op geven. De aanwezige fitness kent ongeveer 2500 leden en heeft een maatschappelijke functie en daar dienen wij zeker rekening mee te houden. Er wordt immers al samengewerkt met Stichting Leergeld, Boeskoolfit en andere partners. Dat de huidige fitness met fysiotherapie terug wil komen na de revitalisatie klinkt erg aantrekkelijk; het verkleint bovendien het te lopen risico op de aanbesteding. D66 ziet dan ook graag zsm het resultaat van dit onderzoek tegemoet. Want, mocht het zo zijn dat er een tender wordt uitgeschreven, dan is D66 van mening dat de gemeente het voortouw hierin neemt.

Op de derde plaats zetten wij vraagtekens bij het ingezette participatieproces. Een duidelijk positief punt is wel geweest dat er bij de plannen veel rekening is gehouden met mindervaliden. Tussendoor is echter naar voren gekomen dat niet alle betrokken partijen even goed hun stem hebben laten horen en dat is jammer. We zeggen hiermee niet dat er niet getracht is een evenwichtige groep betrokkenen bijeen te brengen, maar helaas is gebleken dat de groep niet alle partijen heeft meegenomen in het proces. Graag horen wij of de portefeuillehouder in het vervolgproces kan kijken of dit nog, voor zoverre mogelijk, aangepast kan worden.

Ten slotte komen wij nog kort terug op de post onvoorzien. Zoals ook in eerdere raadsvergaderingen is aangegeven, blijven wij bij het standpunt dat het goed is om een post onvoorzien voor Vondersweijde op te nemen.

En nu, terugkomend op de besluitvorming die voor ons ligt. We wachten nog op het juridisch onderzoek of een tender al dan niet noodzakelijk is. Gezien de huidige informatiebronnen en de wens van D66 om de vaart erin te houden, kunnen wij op dit moment meegaan met de voorlopige notitie en het  voorlopig ontwerp voor sportcentrum Vondersweijde.

 

Ik dank u voorzitter.

 

Steven van Alfen,

Mari Ailo-Zaia

 

=======

Resultaat: het besluit is met wijziging aangenomen.