Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 oktober 2019

D66 omarmt de Participatieroute van de gemeente Oldenzaal!

Voorzitter,

Het zal niemand gek in de oren klinken wanneer D66 zegt een sterke voorstander te zijn van inwonersparticipatie. Wij willen maar al te graag dat de overheid de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en de ruimte geeft. Wij willen onze inwoners niet het gevoel geven dat ze iets moeten doen voor de samenleving. Integendeel. Wij willen oprechte participatie creëren door de mens centraal te stellen, en niet het systeem. Het betrekken van inwoners bij beleidsvraagstukken over wat ze voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker. Het zal ongetwijfeld tot effectievere maatregelen leiden. Ik citeer dan ook graag Corina Hendriks, hoofdauteur van het boek “Van opgelegde naar oprechte participatie”, die reageert op de term ‘Participatiesamenleving’ van Rutte. Ze zegt daar o.a. het volgende over:

“…Wat nodig is, is een andere manier van organiseren, in aanvulling op markt en bureaucratie. Een manier van organiseren waarbij menselijke relaties centraal staan. Die klein en dichtbij is, in plaats van groot en anoniem, zodat waarden als persoonlijke aandacht en zelfbeschikking, maar ook creativiteit en innovatie tot bloei kunnen komen.
De Van Mierlo Stichting  heeft  dit eerder gedoopt als “ordening via het Relatieprincipe”. Dit komt neer op een manier van organiseren die mensen iedere dag zelf toepassen. In al hun relaties. Als we werkafspraken maken met collega’s bijvoorbeeld, of als we overleggen met familieleden over wie de boodschappen doet. Het gaat om dialoog, overleg, en persoonlijk contact, waarbij vertrouwen en wederkerigheid belangrijk zijn.’’

En zo vervolgt Corina Hendriks haar betoog.

Voorzitter, en juist dat is de richting die D66 Oldenzaal samen met inwoners, raad en college op wil. De voorliggende participatieroute geeft ons een handvat om daarop voort te bouwen en daar zijn wij bijzonder blij mee. Wij bundelen graag de krachten in de samenleving en maken vooraf heldere afspraken om aan onderling verwachtingsmanagement te voldoen. Wij hebben er zin in om samen aan de slag te gaan!

En welke onderwerpen borrelen bij ons op bij de participatieroute? Dat is ons inziens op die onderwerpen die inwoners raken, zoals de binnenstad, het parkeerbeleid, afval en de invulling van pleintjes. Hier hebben wij al een klein begin in gemaakt, maar dankzij de participatieladder kan effectiever gekeken worden welk doel daar het beste bij aansluit. Het doel kan zijn informeren, inventariseren, verdiepen of het samen met inwoners te doen.

Het zou mooi zijn als inwoners via de gemeente meer bekend zouden raken met circulariteit en duurzaamheid om tot nieuwe ideeën of oplossingen te komen voor hun wijk of buurt. Het onderling lenen van gereedschap en elektrische apparaten bijvoorbeeld. Het scheelt inwoners onnodige kosten én onnodig veel afval.

En wat dachten we van de invulling van de leegstand van het MST Oldenzaal? Op 29 juli jl. verstuurde Wim Gaalman als voorzitter van de Stichting Vrienden van Heil der Kranken een uitnodiging naar de zorgverleners in Noordoost-Twente om mee te denken over de invulling van de half leegstaande polikliniek in Oldenzaal. Dat is een goed voorbeeld van een bottom-up initiatief die wellicht voor alle stakeholders goed kan uitpakken.

Het reeds toegepaste stadsidee zou ons inziens meer bekendheid moeten krijgen. Kijk bijvoorbeeld eens hoe mooi onze schakelkasten zijn geworden! Onze inwoners hebben ongetwijfeld veel meer mooie ideeën voor hun buurt waar we allen beter van worden.

Al met al, D66 steunt het voorstel tot het vaststellen van de Oldenzaalse participatieroute van harte.

 

Ik dank u voorzitter.

Mari Ailo-Zaia