Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 september 2019

Amendement: Verpakkingsafval / omgekeerd inzamelen.

De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 23 september 2019 stelt voor de tekst

In het besluit
waar staat:
2. Per 1 januari 2023 over te gaan op omgekeerd inzamelen, waarbij het restafval niet meer huis-aan-huis wordt ingezameld, doch uitsluitend via ondergrondse verzamelcontainers; daarbij extra aandacht te hebben voor inwoners met beperkte mobiliteit

te wijzigen in:
2.1. een jaar na deze en vervolgens jaarlijks een evaluatie wordt uitgevoerd om te zien of aanpassing van ophaalfrequenties van afvalstromen de gewenste gevolgen heeft;
2.2. op basis van genoemde evaluatie te bezien of verdere aanpassing van het inzamelschema zinvol is. Op basis van genoemde evaluatie kan dan worden besloten dat het systeem van omgekeerd inzamelen zal worden ingevoerd.

Overwegingen:

  •  het is een taak van de overheid om afval op een hygiënische manier in te zamelen en te laten verwerken;
  • de doelstelling van het afvalbeleid is het restafval waar mogelijk te verminderen;
  • aanpassing van ophaalfrequenties van afvalcontainers met het doel de scheiding van afval te bevorderen met behoud van het serviceniveau voor de inwoners;
  • voorkomen moet worden dat inwoners redenen hebben afval op daar niet toe bestemde plaatsen achter te laten;
  • blijvend ophalen van afvalstromen – in zinvol aangepaste frequenties – zorgt voor behoud van het serviceniveau van de inwoners.

    Aldus getekend 23 september 2019