Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 september 2019

Amendement: Inzamelfrequentie restafval en verpakkingsafval.

De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 23 september 2019 stelt voor de tekst

in het besluit:
waar staat:
1. Op 1 januari 2020 de inzamelfrequentie van minicontainers voor restafval te verlagen van
tweewekelijks naar vierwekelijks;

Aan te vullen met:
1a. op 1 januari 2020 de inzamelfrequentie van minicontainers voor verpakkingsafval te verhogen van
vierwekelijks naar tweewekelijks;

Overwegingen:

  • het is de taak van de overheid om afval op een hygiĆ«nische manier in te zamelen en te laten verwerken;
  • de doelstelling van het afvalbeleid is het restafval waar mogelijk te verminderen;
  • de containers voor het verpakkingsafval zijn op het moment van lediging vaak overvol;
  • het restafval bestaat nog uit 30 vol% verpakkingsafval;
  • de containers voor restafval zullen met een lagere frequentie worden geledigd, zodat hiermee de bewoners verder zullen worden verleid verpakkingen en GFT in de betreffende container te doen;
  • aanpassing van ophaalfrequenties van afvalcontainers heeft als doel de scheiding van afval te bevorderen met behoud van het serviceniveau voor de inwoners.

Aldus getekend 23 september 2019