Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Motie D66 Oldenzaal: Oplaadlantaarnpalen

Motie van de fractie van D66 over oplaadpalen

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 8 juli 2019.

Constaterende dat:

 • Elektrisch rijden goed is voor het milieu de gemeente Oldenzaal dit wil stimuleren;
 • Het aantal hybriderijders en ev-rijders in de stad in aantal toeneemt;
 • Het een noodzakelijk kwaad is om de leeggeraakte accupakketten van pluginhybriderijders en ev-rijders weer te vullen;
 • Er een groeiende vraag is naar oplaadpunten om de accupakketten van hybriderijders en ev-rijders te laden;
 • Appartementeigenaren sinds kort een lening krijgen voor een laadpaal voor een electrische auto op hun eigen terrein middels het Nationaal Energiebespaarfonds.

 

Overwegende dat:

 • Lantaarnpalen in alle woongebieden ruimschoots aanwezig zijn;
 • De gemeente Oldenzaal nog bezig is met een visie op Beheer Openbare Ruimte (besproken tijdens het politiek forum van d.d. 13 mei 2019) waar oplaadlaadpalen zeker een punt van aandacht behoeven, ook gezien de status van veel huidige lantaarnpalen;
 • Lantaarnpalen die nog niet aan vervanging toe zijn gemakkelijk kunnen worden omgebouwd tot een laadpunt voor elektrische auto’s met behulp van een speciaal stopcontact;
 • Het ombouwen van een lantaarnpaal naar laadpunt maar 20 à 30 minuten kost;
 • Het plaatsen van een reguliere laadpaal naar verhouding ook veel kost.
 • In Brabant, Zeist en andere gemeentes al begonnen is met het ombouwen van lantaarnpalen naar oplaadpunten en in Utrecht nieuwe oplaadlantaarnpalen in gebruik zijn genomen.

 

Roept het college op:

 1. Een onderzoek uit te voeren of nieuwe oplaadlantaarnpalen danwel nieuwe methodes om lantaarnpalen om te bouwen tot oplaadpunten voor plugin-hybriderijders en ev-rijders ook in Oldenzaal toegepast kan worden.

 

Aldus getekend 8 juli 2019