Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Motie D66 Oldenzaal: Gelijke kansen in het onderwijs.

Motie van de fractie van D66 over het verbeteren van gelijke kansen in het onderwijs.

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 8 juli 2019.

Constaterende dat:

 • Uit gegevens van de Onderwijsinspectie en nieuwsberichtgevingen blijkt dat verschillen tussen kansen in het onderwijs voor kinderen van laagopgeleide en hoogopgeleide ouders snel toenemen;
 • Bij gelijke cognitieve capaciteiten het verschil in schooladvisering tussen kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders steeds verder toeneemt;
 • Deze verschillen in ons land worden versterkt door het verschil tussen zwakke (relatief vaker onderadvisering) en sterke scholen (relatief vaker overadvisering), door de toename van schaduwonderwijs (huiswerkbegeleiding en het aanbieden van uitdagende opdrachten).
 • Basisscholen vanuit het rijk geld krijgen om achterstanden van kinderen te voorkomen en te bestrijden. De middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid worden op dit moment verdeeld op basis van de gewichtenregeling en impulsregeling. Vanaf schooljaar 2019-2020 dit geld op een andere manier wordt verdeeld.

 

Overwegende dat:

 • We gelijke kansen moeten creĆ«ren in het onderwijs voor alle schoolgaande kinderen;
 • Vanwege de nieuwe verdeling van de middelen, op basis van de nieuwe CBS-indicator, de Oldenzaalse basisscholen de komende vier jaar tot 400.000 euro minder inkomsten binnen krijgen en dus moeten bezuinigen op extra medewerkers als onderwijsassistenten en gedragsspecialisten;
 • De huidige interne begeleiders en het Onderwijs Ondersteunings Centrum (OOC) , een groep medewerkers om kinderen te beoordelen op hun kennis en kunde nu al wegens drukte tegen burnouts aanlopen;
 • Vanwege de tekorten er mogelijke combinatiegroepen zullen ontstaan, waarbij we gemiddeld van 18 naar 30 leerlingen per groep gaan en daardoor meer onderwijsassistenten nodig zullen zijn die basisscholen nu niet kunnen aannemen.
 • De situatie vanaf 2019-2020 in Oldenzaal deze gelijke kansen eerder verkleint dan vergroot;

 

Roept het college op:

 1. Voor een looptijd van een jaar een pilot op te starten voor de inzet van flexibele medewerkers in het basisonderwijs van minimaal 3 FTE.
 2. De flexibele medewerkers in te zetten bij kinderen die extra hulp (met name in taal en rekenen) of juist meer uitdaging nodig hebben om het lerend vermogen te verbreden en zo de gelijke kansen voor leerlingen te verhogen en tegelijkertijd ruimte vrij te maken voor docenten in de klas.
 3. De pilot vanaf het begin van het schooljaar 2020-2021 in werking te laten treden.

 

Aldus getekend 8 juli 2019