Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 april 2019

Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal krijgt extra budget

 

Samen met PvdA en GL kijkt D66 terug op een geslaagde raadsvergadering van 15 april jl. De motie rondom de Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal is raadsbreed aangenomen. Wij zijn dankbaar dat alle partijen het DOCO een laatste steuntje in de rug hebben gegeven om hun plannen te verwezenlijken. Voorzitter Liesbeth van Hoorik heeft er veel tijd en energie in gestoken om de politiek in beweging te krijgen. En met resultaat. De gemeenteraad draagt het college op om vergoeding aan het DOCO voor het jaar 2019 éénmalig te verhogen met € 35.000,- als bijdrage ineens, ten behoeve van de uitvoering van haar plannen om zwerfkatten op een goede manier op te kunnen vangen.

Wij hopen dat het DOCO nu met volle kracht vooruit kan om de plannen uit te voeren. Wij wensen de organisatie en alle vrijwilligers veel succes met het vervolg.

Hieronder leest u onze bijdrage naar aanleiding van de motie:

 

Voorzitter,

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari jongstleden heeft D66 een motie ingediend voor het verbouwen en aanpassen aan de eisen des tijds van het Dierenopvangcentrum Oldenzaal. Op die avond hebben wij de motie tijdelijk ingetrokken, omdat deze op dat moment niet de benodigde meerderheid zou krijgen.

Als vervolg op de raadsvergadering is er een politiek forum aan het DOCO gewijd en zijn er vervolgens overleggen gevoerd om een nieuwe motie tot stand te brengen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Er was immers een startpunt aanwezig; het maatschappelijk belang van het DOCO werd door alle partijen gedragen. Uit de vooroverleggen is echter gebleken dat het bedrag van 50.000 euro die in de oorspronkelijke motie stond te hoog bleek voor enkele partijen. Deze partijen wilden wel instemmen met een bedrag van 35.000 euro. Omwille van het resultaat gaan wij, als D66 node hierin mee.

D66 is dankbaar dat met deze motie resultaat wordt geboekt. We hopen ook dat het DOCO aanbestedingsvoordeel zal weten te krijgen om de voorgenomen plannen in zijn geheel uit te voeren.

 

Dank u voorzitter.

 

Mari Ailo-Zaia