Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 maart 2019

D66 zegt “Ja!” tegen de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van de Oldenzaalse inwoners.

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2019 is de binnenstad als bespreekvoorstel behandeld. D66 Oldenzaal heeft aangegeven het erg te waarderen dat er schot in de zaak komt en inwoners bij de planvorming worden betrokken. Omwille van de voorgang zijn drie punten van aandacht benoemd. Hieronder leest u de bijdrage van D66 Oldenzaal.

 

 

 

Voorzitter,

Wat is het toch fijn dat het college plannen doorvoert waar ook D66 helemaal achter staat!

Met plezier heeft D66 Oldenzaal het binnenstadsplan mogen lezen. Als sterke voorstander van inwonersparticipatie kan dit ook niet anders. Wij willen dat onze gemeente de eigen kracht van inwoners, hun vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij onze inwoners en wij willen dat de gemeente daarbij aansluit. Wat inwoners zelf bedenken is belangrijker en effectiever dan wat de gemeente kan bedenken.

Inwoners hebben de mogelijkheid gekregen om hun ideeën aan te dragen en zowaar mee te denken aan de planvorming van onze toekomstige binnenstad. Er zijn prachtige allianties genoemd, zoals de Jeugdclub, een plek waar jongeren kunnen samenkomen. Een plek voor creativiteit, cultuur en jeugdfilms, bedacht door de jeugdraad, Kaliber en het filmhuis.
Het begrip ‘kanslocaties’ maakt dat er écht naar mogelijkheden wordt gekeken. Ook is het mooi dat een budget wordt vrijgemaakt om actief duurzaamheids- en stimuleringsprogramma’s op te zetten om de vergroening in Oldenzaal te stimuleren.
D66 wil dan ook graag alle betrokkenen bedanken voor alle moeite, waaronder de aanwezige inwoners tijdens de brainstormsessies, onze geweldige jeugdraad, het college en uiteraard onze ambtenaren. Ondanks alle lof is het ook goed om kritisch constructief te reageren voor een nóg beter resultaat. Ik noem drie punten.

Op de eerste plaats vraagt het college ons in te stemmen om een aantal allianties van een budget te voorzien alvorens de raad de inhoud daarvan kent. De raad wordt gevraagd een beetje achterover te leunen en het te laten gebeuren.
D66 leest mooie allianties terug, maar weet niet naar welke ‘aantal allianties’ wordt gerefereerd. Prachtig dat je als college onze betrokken inwoners niet wilt laten wachten, maar hoe wordt met álle betrokkenen gecommuniceerd over de gelden? Horen de inwoners dan eigenlijk niet zelf te beslissen welk budget naar welke alliantie gaat?
D66 is zoals eerder gezegd een sterke voorstander van inwonersinitiatieven. We gunnen het onze inwoners van harte om initiatief te tonen en ideeën uit te werken. Voor goede afwegingen blijft het echter voor ons in de raad belangrijk om een oogje in het zeil te houden. Daarom vragen wij het college op basis van de initiatief-aanvragen met een voorstel te komen. Bij de vraag om consent moet de raad de mogelijkheid hebben om bij bepaalde gevallen bij te sturen, als een vorm van veto. Wij willen immers voorkomen dat er toezeggingen worden gedaan die wij niet waar kunnen maken. Dat doen wij ook niet bij andere plannen.

Dan het tweede punt. Tijdens het politiek forum van 18 maart is naar voren gekomen dat er onder andere 300 brieven aan stichtingen en verenigingen zijn gestuurd. Toch merkten wij op dat er tijdens de bijeenkomsten nauwelijks sprake was van mensen met een migratieachtergrond en kwetsbare groepen in de samenleving. Het is mogelijk dat het belang van de bijeenkomsten voor deze groepen is ontgaan, ondanks een brief en aankondigingen op social media. Kan het college ons daarom toezeggen dat er naar andere manieren worden gezocht om deze groepen in het vervolg meer bij het proces te betrekken? Zij brengen namelijk ook een belangrijke bijdrage mee waar rekening mee gehouden moet worden.

Ten slotte het derde punt. Communicatie, communicatie, communicatie. In het plan lezen wij terug dat de potentie van de binnenstad van Oldenzaal omschreven wordt. Binnenkort volgt de stap waarin de raad de kaders meegeeft voor de verdere invulling van de binnenstad. Op welke manier gaat het college dit proces met de inwoners communiceren? Wij willen dat het verwachtingsbeeld correct is bij onze inwoners.

Concluderend kunnen we zeggen dat het D66 goed doet dat er schot in de zaak komt en inwoners bij de planvorming worden betrokken. Voor de goede voortgang verlangen wij van het college een voorstel op basis van de initiatief-allianties. Ook vragen wij het college dat ze ons toezegt meer communicatiemanieren te zoeken om verschillende doelgroepen alsnog bij het proces te betrekken. Ten slotte vragen wij om aandacht voor een correct communicatieverloop met de inwoners voor het verdere verloop van dit plan.

 

Dank u voorzitter.

 

Mari Ailo-Zaia
Fractievoorzitter D66 Oldenzaal