Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 januari 2019

Voorstel kredietaanvraag sportcluster Vondersweijde

Behandelt tijdens de raadsvergadering van 28-01-2019.

Voorzitter,

D66 zegt Ja. Ja. En nog eens ja! Als indiener van de motie Zwemmen onder Schooltijd zijn wij uiteraard een sterk voorstander van een revitalisatie van het zwembad Vondersweijde in Oldenzaal. Het behoud van een zwembad met meerdere doeleinden is belangrijk om onze inwoners ook in het water in beweging te houden.

Voor ons ligt opnieuw een beleidsvoorstel van het college over Kredietaanvraag sportcluster Vondersweijde van 10,12 miljoen euro. Als constructieve partij proberen wij graag met het college mee te denken om tot goede plannen te komen voor onze inwoners. Op dit moment hebben wij echter moeite om goedkeuring te geven aan het besluit waarin staat ‘een krediet beschikbaar te stellen van 10.12 miljoen euro voor de revitalisatie van sportcluster Vondersweijde, vervolgd door, in een later stadium te besluiten over de gevolgen van een marktrisico en de onvoorziene kosten’.

Het college legt uit dat wegens 4 plausibele redenen de kosten zijn gestegen. De genoemde redenen zijn:

  1. laag potje ‘onvoorziene omstandigheden’ van 2%,
  2. de hogere bouwprijzen,
  3. de meerkosten van een gefaseerde revitalisatie rondom gebruikers en
  4. de nieuwe regeling rondom het BTW

Vervolgens geeft het college de raad 3 scenario’s weer waar wij uit zouden kunnen kiezen. Het eerste scenario gaat uit van een budget van bijna 8 mln dat leidend blijft. Aangezien dit budget niet haalbaar is, kunnen wij hier niet achter staan. Door aanpassingen van het plan van aanpak zal immers kwaliteitsverlies plaatsvinden.
In scenario 2 wordt extra krediet aangevraagd tot 9,3 mln euro. Bij het extra krediet van 340.000 is de post onvoorzien en marktrisico deels meegenomen. Maar de budgettaire problemen van scenario 1, namelijk kans op kwaliteitsverlies, blijven bij scenario 2 in stand. Dit maakt ook scenario 2 ons inziens tot een onjuiste keuze.
Blijft scenario 3 over, waarbij er meer geld bij moet om het kwaliteitsniveau op peil te houden. Wat er dan concreet aangepakt gaat worden en welke doelgroepen hierin meegenomen zijn, is voor de raad nu nog steeds niet helder.
Vraag is dan ook met welke doelgroepen het college op dit moment rekening houdt en of alle doelgroepen ook na de revitalisatie gebruik blijven maken of gaan maken van het zwembad.
Gezien de huidige economische weerbarstigheid weten wij dat dat de kans bestaat dat het bedrag van scenario 3 van 10.12 miljoen euro onvoldoende blijkt. Het college spreekt zichzelf tegen door aan te geven dat het potje onvoorzien van maar 2% als plausibele reden is meegegeven waarom het kostenplaatje stijgt.

Maar natuurlijk hebben we elders budgetten die in plaats van het potje onvoorzien gebruikt kunnen worden, leest u het hoofdstuk weerstandsvermogen van de programmabegroting 2019 maar na, hoor ik u dan zeggen. En dan heeft u ook gelijk. Die budgetten kunnen echter ook voor andere doeleinden ingezet worden.
En hoe slagvaardig kan het college opereren als er tegenslagen zijn? Het zou mooi zijn als dit ook in het beleidsvoorstel terug te lezen was.

Vreemd ook, want eerst hadden we nog een potje van 2% onvoorzien en bij scenario 3 is dat naar 0% gegaan. Dat gebeurt wel vaker, zegt u dan, omdat aannemers zelf nagaan wat de financiële rek is. Dan nog is er dan nauwelijks sprake van goede dekking. D66 is dan ook erg benieuwd wat we te zien krijgen na de aanbesteding.

Omdat D66 een constructieve partij is, hebben wij de afgelopen dagen geprobeerd om het college verder te helpen met een amendement waar een vierde scenario wordt genoemd. In het desbetreffende scenario krijgt het college meer geld mee dan gevraagd, om het potje onvoorzien en het marktrisico te dekken. Op deze manier kan het college doorpakken. Daartegenover zou de raad dan verwachten dat er een beleidsvoorstel komt met verschillende opties voor grootte en invulling van het zwembad met het ruim gegeven budget. Helaas kwam er weinig draagvlak voor de vierde scenario. Het amendement is daarom niet formeel ingediend.

Concluderend is D66 benieuwd naar het antwoord op de vraag welke doelgroepen het college op dit moment rekening houdt en of alle doelgroepen ook na de revitalisatie gebruik blijven maken of gaan maken van het zwembad. Ook zijn wij erg benieuwd of ook nu het voor onze gemeente positief uitpakt tijdens de aanbesteding. Hoe slagvaardig kan het college opereren bij tegenslagen? We zien over enkele maanden graag een uitgebreider beleidsvoorstel waarin het totaalplaatje van Vondersweijde beter tot zijn recht komt.

Dank u voorzitter.

 

Mari Ailo-Zaia