Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 januari 2019

Fietssnelweg F35

Behandelt tijdens de raadsvergadering van 28-01-2019.

Voorzitter,

D66 Oldenzaal is een sterk voorstander van het bevorderen van het gebruik van de fiets. In het kader hiervan is het voorliggende voorstel om het stuk tussen de kruising Schelmaatstraat-Enschedese straat en de zuidelijke gemeentegrens op te waarderen tot Fietssnelweg een goed initiatief. Echter tussen Enschede, grens bebouwde kom en de zuidelijke gemeentegrens van Oldenzaal alsmede tussen de kruising Schelmaatstraat-Enschedesestraat en het centrum van Oldenzaal is vooralsnog geen verbinding. Hierdoor kan nog nauwelijks van een snelweg worden gesproken.

Mede gelet op het gelijkvloers kruisen van de Lossersestraat met de voorziene F35 lijkt de Fietssnelweg momenteel weinig voordeel op te leveren ten opzichte  van de bestaande situatie. Daar waar de Fietssnelweg de Lossersestraat kruist is sprake van relatief veel verkeer op een complexe kruising.

Uit de stukken is niet duidelijk op te maken hoe de prioriteit (voorrang) voor fietsers bij de kruisingen Postweg en Duivelsdijk isgeregeld. Wij gaan er van uit dat de fietsers daar voorrang krijgen.

Ook is niet omschreven of het (auto)verkeer vanaf de Postweg en Duivelsdijk op de F35 zal rijden of dat dit verkeer op een parallelweg wordt afgewikkeld. In beide gevallen is er sprake van beïnvloeding van het verkeer op de F35. Omdat de F35 vrij van autoverkeer moet zijn, gaan we ervan uit dat het autoverkeer op een parallelweg wordt afgewikkeld. Is dit het geval en zo niet, wat zijn de bijkomende kosten?

In de stukken komt niet terug dat de verlichting van de Fietssnelweg is meegenomen in het bedrag wat gevraagd wordt. In de antwoorden op gestelde vragen in het forum van afgelopen week wordt vermeld dat momenteel een orientatie plaatsvindt op ‘Dynamische verlichting’. Is verlichting in het budget opgenomen en zo niet wat zijn de bijkomende kosten.

In de antwoorden van het afgelopen forum bleek de fietstunnel onder de Lossersestraat financieel niet haalbaar. “Echter door aanpassingen en concessies met betrekking tot de richtlijnen was een fietstunnel technisch te maken”. Wij blijven echter pleiten voor een ongelijkvloerse kruising bij de kruising met de Lossersestraat. Bij kruispunten met stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen heeft een ongelijkvloerse kruising de voorkeur.

Het lijkt erop dat Oldenzaal gaat voor de absolute ondergrens waarbij, in verband met de maximale wachttijd voor fietsers van maximaal 30 seconden of minder de verkeersstroom voor automobilisten sterk gehinderd wordt. Een tunnel levert hier duidelijk een  win-win situatie voor alle verkeer op.

Als de provincie Overijssel werkelijk zoveel belang hecht aan het bevorderen van het fietsverkeer, waarom stelt men dan geen extra bedrag ter beschikking om een ongelijkvloerse kruising te kunnen realiseren. Met enig puzzelen moet een ontwerp voor een goede en acceptabele fietstunnel mogelijk zijn.

Dank u voorzitter,

Steven van Alfen / Maarten van der Waal