Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 december 2018

Mondelinge vragen D66 Oldenzaal n.a.v. motie Raemakers en Bruins

Oldenzaal, 9 december 2018

 

Voorzitter,

 

Er zijn nog steeds flink wat jongeren die geen goede start maken op de arbeidsmarkt. Dat zijn heel verschillende groepen. Jongeren die van Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs komen maar niet direct een plek vinden, jongeren in de jeugdzorg, jongeren met een migratieachtergrond die niet een plek krijgen, maar ook jongeren die even niet weten welke kant ze op moeten. Zo komen er op landelijk niveau jaarlijks zo’n 5.500 jongeren van het Voortgezet speciaal onderwijs/Praktijkonderwijs die niet direct een baan of vervolgopleiding hebben. In totaal waren er in 2017 84.000 jongeren die niet aan het werk waren of naar school gingen. In Oldenzaal hebben wij volgens onze laatste kwartaalsessie Sociaal Domein 472 jongeren die ondersteuning en/of zorg behoeven. Een deel daarvan heeft moeite met het vinden van een baan of vervolgopleiding. Ook lazen wij terug dat de Jeugdhulp voor de Twentse gemeenten toeneemt en hier moeten wij als raad en college rekening mee houden. Het krijgen van passend aanbod is voor deze groep cruciaal. Als je jong bent en een paar jaar op de bank blijft zitten is dit funest voor je carrière. We moeten deze jongeren zover krijgen dat ze naar de gemeente toe komen, en dat ze daar ook begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Onze gemeente gaat in januari 2019 met het nieuwe inkoopmodel Jeugdhulp en Wmo aan de slag. Door de huidige dienstverlening hebben jongeren te maken met verschillende gezichten, is de communicatie te ingewikkeld en sluit het niet goed aan bij de doelgroep. Jongeren worden regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd. Met het nieuwe inkoopmodel krijgen jongeren één contactpersoon met de hoop op meer maatwerk en betere resultaten.

Op 4 december jl. is tijdens de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid de motie van de leden Raemakers en Bruins over de noodzaak van begeleiding van jongeren naar werk of een opleiding aangenomen: de staatssecretaris gaat de begeleiding naar werk of studie van kwetsbare jongeren samen met gemeenten hoog op de agenda zetten.

Daarom heeft D66 Oldenzaal de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de aangenomen motie van Raemakers en Bruins?
  2. Wat vindt het college van de motie Raemakers en Bruins?
  3. Welke stappen gaat het college nemen om de motie Raemakers en Bruins in Oldenzaal beleidsmatig in te bedden?

 

Tot zover,

Mari Ailo-Zaia