Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 december 2018

Jufferbeek Noord en het behoud van groen.

Voorzitter,

 

Wij zijn blij, maar ook een beetje droevig met de start van het project Jufferbeek Noord. Ik zal het uitleggen:

– Puur vanuit het proces bekeken vinden wij dat we een mooi traject ingaan. Het past goed bij de Omgevingswet en de uitkomst is ongewis. Het is ook wel een beetje spannend.

– Vanuit de inhoud, of beter gezegd vanuit het gebied, hebben wij wel wat meer moeite met de komende gang van zaken. De afgelopen jaren zijn grote delen van ons

landelijk gebied omgevormd in bedrijventerreinen. Het landelijk gebied is al behoorlijk schaars in Oldenzaal. Moeten we dit stukje landelijk Oldenzaal nu wel gaan opofferen?

 

D66 is voor een terughoudend beleid met betrekking tot aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. De plannen zijn vaak mooi aangekleed en zijn duurzaam en kwalitatief hoogstaand, maar de uitvoering valt meermaals tegen. Jufferbeek-Zuid is daar wat ons betreft een goed (of wellicht slecht) voorbeeld van.

 

De realiteit is dat er nu een voorstel “nota van uitgangspunten Jufferbeek Noord” voorligt, dat als startschot voor de ontwikkeling kan worden gezien. We gaan van “het of” naar “het hoe en wat”. En dat geldt dus ook voor ons als raad.

 

De structuurvisie laat zien dat het gebied als een overgangszone wordt gezien tussen wonen, natuur/recreatie en bedrijventerreinen. Ook wordt gesproken over een stadscampus en een onderdeel van de etalage van Oldenzaal. M.a.w., dit kan geen regulier bedrijventerrein worden.

 

Maar wat wordt het dan wel?

– het wordt een plaats van ontmoeting

– het wordt 11 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein (mondeling aangegeven door wethouder)

– de bestaande landschappelijke structuren worden gerespecteerd

– de bestaande functies (wonen/zorgen/recreatie/werk) blijven intact

 

Dat betekent dat nieuwe functies zich voegen naar deze werkelijkheid. Dit kan een interessant gebied opleveren. Maar dan is het wel belangrijk dat we voor kwaliteit blijven gaan en aan deze uitgangspunten blijven vasthouden. Dat betekent dat we niet over 15 jaar hier en daar een verdwaalde boom herkennen maar dat de bestaande landschappelijke structuur leidend is en blijft bij de gebiedsontwikkeling.

 

Dit is ook de lastigste opgave van het nu te beginnen proces. Hoe zorgen we ervoor dat we een hoogwaardige werklocatie/stadscampus/plaats van de ontmoeting krijgen, waarbij de bestaande functies niet in het gedrang komen? Dat kan alleen als in het proces voortdurend het behoud en versterken van de gebiedskwaliteit voorop staat. Als de huidige bewoners daarmee komen, graag. Als ondernemers daarmee komen, mooi. Als andere initiatiefnemers daarmee komen, ook goed. Maar als dit niet het geval is, moet de gemeente wel zijn verantwoordelijkheid nemen. D66 vraagt zich daarom af hoe het college denkt de benodigde kwaliteit te gaan borgen en bewaken?

Wim Bijsterbosch