Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

Motie D66 Schoolzwemmen: zwemmen onder schooltijd

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: schoolzwemmen: zwemmen onder schooltijd.

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 12 november 2018,

 

Constaterende dat:

 1. Overgewicht in Nederland een van de grootste gezondheidsproblemen is;
 2. Gebrek aan lichaamsbeweging hiervan een van de grootste oorzaken is;
 3. We leven in een waterrijke omgeving, goed kunnen zwemmen is belangrijk;
 4. Door bezuinigingen schoolzwemmen 11 jaar geleden volledig van het lesrooster is verdwenen in Oldenzaal waardoor jongeren niet alleen minder zwemmen, maar ook onveiliger zwemmen;
 5. Kinderen zijn in de groepen 5 t/m 8 die nagenoeg niet kunnen zwemmen, ondanks het aanbod van Stichting Leergeld voor gratis zwemles voor kinderen die leven in armoede.

 

Overwegende dat:

 1. De overheid een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van gezond opgroeien, van veiligheid en van participatie (elk kind doet mee);
 2. Er jaarlijks nog veel kinderen verdrinken bij het zwemmen;
 3. Kinderen vrije toegang hebben tot het Hulsbeek;
 4. Complexe motorische bewegingen op 8 en 9 jarige leeftijd worden geleerd, terwijl de meeste kinderen op 4 en 5 jarige leeftijd hun diploma’s halen en daarna nog sporadisch naar het zwembad gaan (oftewel: om goed te zwemmen moet je het blijven bijhouden);
 5. Er op dit moment in veel gemeenten in Nederland, waaronder de pilot ‘natte gymles’ in Oldenzaal, wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van schoolzwemmen waarbij enerzijds de scholen minder belast worden (één keer in de vijf weken een schoolklas) en anderzijds de niet-zwemmers (buitenschools) geholpen kunnen worden;
 6. Meer Oldenzaalse scholen interesse toonden in de pilot, maar alleen plek was voor 4 scholen;
 7. Er door de pilot ‘natte gymles’ een gefundeerd protocol en verslag klaarligt voor Oldenzaal waar verder op gebouwd kan worden om een vorm van schoolzwemmen voor álle Oldenzaalse kinderen mogelijk te maken.

 

Roept het college op om:

 1. Nog voor de voorjaarsnota 2019 met een voorstel te komen om alle geïnteresseerde basisscholen de mogelijkheid te geven aan een vorm van schoolzwemmen deel te nemen.
 2. Een financiële raming te maken van de vormen van schoolzwemmen voor de gemeente Oldenzaal.

 

 

Aldus getekend 12 november 2018

Motie aangenomen door: GL, PvdA en D66

Motie verworpen door WG, CDA en VVD

Resultaat: motie met 16 tegen 6 verworpen.