Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

Motie D66 Groene Schoolpleinen aangenomen!

 Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: groene schoolpleinen.

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 12 november 2018,

 

Constaterende dat:

  1. We steeds meer te maken krijgen met hoge temperaturen en stortbuien die leiden tot wateroverlast;
  2. Kinderen steeds minder in contact komen met de natuur;
  3. Er in Oldenzaal al een subsidie voor groene daken bestaat (de stimuleringsregeling groene daken);

 

Overwegende dat:

  1. Meer groen kan bijdragen aan het tegengaan van hittestress en wateroverlast;
  2. Een minder betegelde tuin voor betere afvoer van regenwater zorgt;
  3. Het schoolplein een plek kan zijn om te ontdekken en te verwonderen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat kinderen niet alleen kennis maken met de virtuele wereld, maar vooral ook met de echte wereld.

 

Roept het college op om:

  1. Een stimuleringsregeling in te voeren voor de vergroening/onttegeling van schoolpleinen naar het voorbeeld van de al bestaande regeling voor vergroening van daken;
  2. De raad hierover te informeren.

 

Aldus getekend 12 november 2018

 

Motie aangenomen door: WG, GL, PvdA en D66

Motie verworpen door: CDA, VVD

Resultaat: motie aangenomen met 13 tegen 9.