Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 september 2018

Villa Rozenhof: twijfel is signaal voor nee-stem.

Inbreng: raadsvergadering 24-09-2018

Voorzitter,

Wij moeten u bekennen dat wij het moeilijk vinden om een oordeel te vellen over het bestemmingsplan Prins Bernardstraat 2, ook wel bekend als Villa Rozenhof. Het is een lang en ingewikkeld dossier geworden en daarom willen wij niet alle punten benoemen, anders sta ik hier over een uur nog mijn pleidooi te houden. Daarom proberen wij aan de hand van een paar vragen toch antwoord te geven op het voor ons voorliggend voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 2.

Een eerste vraag die bij ons opkomt is waarom dit bestemmingsplan zo ingewikkeld is.
U kunt dit dossier uit meerdere hoeken bekijken. Een voorbeeld. Een olifant ziet er anders uit als je het van voor, achter, zij- of bovenkant bekijkt. Als je dan ook nog inzoomt, kun je de aanwezige rimpels in zijn huid bewonderen.

En wat lezen wij in dit dossier terug?
De zichthoeken bestaan uit het bestemmingsplan zelf, de economische en financiële haalbaarheid daarvan, de verplichte regelgeving rondom het bestemmingsplan vanuit ruimtelijke ordening, het plan met 13 eisen die de raad zelf heeft opgesteld, en ten slotte en zeker niet de minste, het draagvlak van omwonenden.

En wat kunnen we dan op basis van al die verschillende zichthoeken concluderen?
Grofweg kunnen we zeggen dat we als raad in een spagaat zitten.
Mevrouw Verdonkschot lijkt aan alle gestelde eisen van de raad te voldoen, alhoewel de mate waarin aan de eisen wordt voldaan discutabel blijft. Daar komt bij dat vanuit ruimtelijke ordening ook aan de benodigde eisen wordt voldaan.

Tegelijkertijd laat het vernietigende rapport over de financiële haalbaarheid zien dat de kans bestaat dat het huidige bestemmingsplan niet binnen de gestelde 10 jaar uitgevoerd zal worden. Inderdaad, wij zijn niet verantwoordelijk voor de exploitatiekosten met betrekking tot dit bestemmingsplan, maar wij hebben wél de plicht om Oldenzaal mooi te houden en zo mogelijk nóg mooier te maken. Bovendien zijn de door de raad gestelde eisen niet uitgevoerd zoals wij in gedachten hadden.

En nu, wat vinden wij als D66-zijnde van dit bestemmingsplan?
Dit bestemmingsplan met alle eisen en wijzigingen van dien die in de loop van de afgelopen jaren tot stand is gekomen, heeft nog steeds niet de twijfel bij D66 weggehaald. Wij zijn als raad verantwoordelijk voor de besluiten die wij gezamenlijk nemen. Wij kunnen niet over drie of vier jaar omwonenden meedelen dat de mogelijk ontstane puinhoop in hun buurt nog even aanhoudt, omdat bijvoorbeeld de exploitanten wegblijven, of omdat het bestemmingsplan tijdens de uitvoering alsnog gewijzigd moet worden. Of dat door een verkeerd rekensommetje verkeerde keuzes zijn gemaakt. Dit kunnen wij als volksvertegenwoordigers niet rechtvaardigen. We missen nog teveel antwoorden op de ‘hoe’ vragen. Als we ja zeggen tegen dit bestemmingsplan, dan moeten we ook overtuigd zijn.

Dat zijn wij niet.

Daarom stellen wij voor dat voor dit specifieke bestemmingsplan nader onderzoek noodzakelijk is en dat we gezamenlijk moeten kijken welke eisen nodig zijn om onze twijfels mogelijk weg te nemen.

Ik dank u voorzitter.

Mari Ailo-Zaia