Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Amendement D66, GL en PvdA: Jaarstukken 2017

Amendement jaarstukken 2017, bestemming rekeningresultaat.

 

De Raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 28 juni 2018,

 

Constaterende dat:

  • De raad al jaren de stelregel heeft dat nieuw beleid integraal wordt afgewogen bij de begroting.
  • Dit is afgesproken om integraal een afweging te kunnen maken over nieuwe beleidswensen..
  • Het rekeningresultaat van de jaarstukken € 6.563.000,- bedraagt.
  • Er wordt voorgesteld om € 1.600.000,- te doteren aan de reserve binnenstad.
  • Dit nieuw beleid betreft, waarbij er een nieuwe reserve wordt ingesteld waarbij er geen plan is besproken met de raad.
  • Er wordt voorgesteld € 3.363.000,- te doteren aan de reserve Oldenzaal Centraal.
  • Hier wel reeds besluitvorming over heeft plaatsgevonden, middels het vaststellen van de woonprogrammering.
  • Er nog veel meer nieuwe beleidswensen zijn, en risico’s zijn bijvoorbeeld in het sociaal domein.
  • Er geen directe noodzaak is om met spoed, zonder onderliggend plan, een nieuwe reserve binnenstad in te stellen, zonder integrale afweging.

 

Stelt voor:

De tekst
“Het resterende rekeningresultaat van € 3.200.00,- toe te voegen aan respectievelijk de reserve binnenstad (€ 1.600.000,-) en de algemene reserve (€ 1.600.000,-).”
te wijzigen in
“Het resterende rekeningresultaat van € 3.200.00,- toe te voegen aan de algemene reserve.”

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Aldus getekend 28 juni 2018

 

M. Ailo-Zaia, fractievoorzitter D66 Oldenzaal
M. Molema, raadslid GL
L. Lulofs, fractievoorzitter PvdA