Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 mei 2018

Reactie D66 op coalitieakkoord Oldenzaal: “Hoe dan?”

Tijdens de raadsvergadering van 23 mei 2018 is o.a. het coalitieakkoord besproken. Hieronder leest u de reactie van D66 op het coalitieakkoord 2018-2022 van WG, VVD en CDA.

Voorzitter,

Om te beginnen wil ik de coalitiepartners bedanken voor hun ingestoken tijd en de wil om samen tot een goed en wenselijk coalitieakkoord te komen.

Onze fractie is over het algemeen tevreden over het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord heeft ons inziens veel overlap met ons eigen verkiezingsprogramma van D66 Oldenzaal. Bijvoorbeeld over de onderwerpen:

 • onderwijs,
 • regionale en internationale samenwerking,
 • woningaanbod,
 • meer mogelijkheden voor inwonersparticipatie
 • cultuur
 • en plannen rondom de binnenstad.

Uiteraard zien we bepaalde punten niet terug die we wel graag geagendeerd willen hebben.

 • Zo staat niets vermeld over het invoeren van schoolzwemmen.
 • Ook de inzet van methodes om niet alleen kinderen, maar ook 18-plussers meer met sport en cultuur in contact te laten komen.
 • Verder komt zorg te weinig aan bod komt. Mantelzorgers en gehandicapten zien we bijvoorbeeld nergens terug.
 • Het onderwerp duurzaamheid is voor nu te karig. Hoe zorgen we er nu voor dat inwoners zelf het initiatief nemen om duurzamer te leven?
 • Ook onze starterslening staat er helaas niet in vermeld.
 • Ten slotte lezen we niet terug hoe we het openbaar vervoer gaan inrichten, zodat deze beter aan de vraag voldoet. Hoe gaan we om met het gebruik van steeds meer elektrische auto’s? En hoe kan de fietser nog van zijn/haar fietstocht op een veilige manier genieten?

Concluderend kunnen wij zeggen dat dit coalitieakkoord zorgt voor een mooie glimlach op onze gezichten én (dus geen maar), hopen we van harte dat het akkoord niet te mooi blijkt om waar te zijn. Het ‘hoe dan’ moet immers nog uitgewerkt worden. Over de uitvoering van de voorgenomen plannen kunnen wij nog geen reactie geven. Er wordt al aangekondigd dat er meer geïnvesteerd moet gaan worden en dat ook reserves ingezet gaan worden, maar zal er genoeg geld in het laatje zitten om alle voornemens tot uitvoering te brengen?

Onze fractie was benieuwd naar een andere, meer uitgebreide versie van het coalitieakkoord. Naast de genoemde ‘versimpelde papieren versie’ konden wij echter geen andere versie vinden. Mocht die er zijn, dan zien wij die graag tegemoet.

Dank u voorzitter.