Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 april 2018

Liever marktwerking dan een overheid als softwareontwikkelaar.

Voorzitter,

De raad wordt gevraagd kenbaar te maken wat de wensen en bedenkingen zijn ten aanzien van het oprichten van de coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid van de GGD’en Twente, Regio Utrecht en Hollands Noorden.

D66 is van mening dat deze vraag te laat is gesteld, omdat we teruglezen dat er al een procedure is gestart, een leverancier uit Rotterdam als finalist is aangeduid en inmiddels gecontracteerd is om het nieuwe digitale dossier Jeugdgezondheidszorg te bouwen. Daar komt bij dat op 1 april 2019 het nieuwe systeem operationeel moet zijn.

Desalniettemin willen wij hier kort op reageren.

Op de eerste plaats staan wij positief tegenover de samenwerking met andere GGD’en. Samenwerking leidt vaak tot slimmer werken en dat komt onze inwoners ten goede. Het uitwisselen van ervaringen en best practices is altijd mooi meegenomen.

Het doel van deze specifieke samenwerking in het digitale dossier is om kosten te besparen én een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen.
Bij deze samenwerking is gekozen voor een coöperatieve vorm, omdat bij deze rechtsvorm andere GGD’en kunnen aansluiten zonder dat de aanbesteding over moet. De coöperatie UA treedt vooral als contractspartij op en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor koppeling met andere registraties. De leden van de coöperatie zijn niet aansprakelijk voor een bijdrage in het tekort van de coöperatie bij ontbinding of faillissement van de coöperatie. Tegelijkertijd geeft GGD Twente aan dat de kosten die met deze coöperatie gemoeid zijn binnen de reguliere bedrijfsvoering van de GGD is gedekt. Maar wat betekent dit? Om welk bedrag gaat dit?

Wij hebben dan ook onze bedenkingen. Deze coöperatie is in andere woorden niet tevreden over het huidige aanbod van software van digitale dossiers. Als reactie daarop willen ze samenwerken om zelf software te ontwikkelen die wel aan de eigen opgestelde eisen voldoet. Op deze manier nemen ze risico dat de nieuwe software ook niet naar tevredenheid werkt. Wij vragen ons dan ook af of het wijs is om zelf een nieuwe software te ontwikkelen en dit niet over te laten aan de markt. Aangezien er een risico aan kleeft, vragen wij ons tevens af hoeveel geld ermee gemoeid gaat om de ontwikkeling van deze software te realiseren. Graag vragen wij het college / de wethouder deze bedenkingen mee te nemen.

Dank u wel.