Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 december 2017

Motie Statiegeld is aangenomen

D66 vindt het belangrijk dat zwerfafval bij de kern wordt aangepakt. Vandaar dat D66 in alle Twentse gemeenten, ook in Oldenzaal, deze motie heeft ingediend. Met de steun van alle partijen in Oldenzaal is deze motie aangenomen. Een stap dichter bij een duurzaam Oldenzaal.

 

De motie luidt als volgt:

De gemeenteraad van Oldenzaal, in vergadering bijeen op maandag 18 december 2017,

Constaterende dat:

  • Zwerfafval een hardnekkig probleem is en dit een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Oldenzaal, maar landelijk en zelfs wereldwijd;
  • Op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ aan de Tweede Kamer stuurde en dat dit rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval;
  • Op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie is gestart, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. Het gaat om consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven. Door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen zij hun regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren.
  • De Tweede Kamer op korte termijn het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ behandelt in het Algemeen Overleg Circulaire Economie.

Overwegende dat:

  • Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd;
  • Meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand;
  • De gemeente Oldenzaal zich kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer.

Verzoekt het college:

  • De gemeente Oldenzaal aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie.

en gaat over tot de orde van de dag.