Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 april 2017

Inbreng D66 Oldenzaal bij verkoop aandelen Twence

Onderstaande de inbreng van D66 Oldenzaal bij de verkoop van de aandelen Twence zoals uitgesproken door Yuri Ankone bij de raadsvergadering van 18 april 2017.

Vanavond staat onze raad, net als alle andere Twentse gemeenteraden deze maand, voor de keuze om de aandelen Twence wel of niet te verkopen. Het voornaamste argument van tegenstanders van verkoop is dat Twence een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen in Twente. Met de verkoop van de aandelen kan volgens D66 Oldenzaal echter een veel grotere bijdrage worden geleverd aan deze doelstellingen.

Het is absoluut een gegeven dat Twence op dit moment een forse bijdrage aan het leveren is op het gebied van duurzaamheid. Dit doet Twence via bijvoorbeeld het terugwinnen van grondstoffen, het leveren van restwarmte en de opwekking van alternatieve energie. De vraag is echter of het vasthouden aan de aandelen Twence wel de beste manier is om duurzaamheid in Twente naar een hoger plan te tillen. Een grote stap voorwaarts is het zeker niet.

Aan het vasthouden van de aandelen Twence zitten enkele nadelen verbonden die niet uit het oog verloren mogen worden. Om te beginnen is er de onzekerheid of Twence voldoende afval blijft ontvangen om de verbrandingsovens te laten draaien. Nu al moet er veel afval uit het buitenland gehaald worden en de benodigde hoeveelheid zal alleen maar toenemen met de ambitie om tot een afvalloos Twente te komen. Deze onzekerheid zorgt voor een financieel risico voor de aandeelhoudende gemeenten. Mocht het ooit fout gaan bij Twence terwijl de aandelen nog in handen zijn van de gemeenten, dan zullen de inwoners van Twente uiteindelijk opdraaien voor de financiële gevolgen.

Door vast te houden aan de aandelen Twence zullen de Twentse gemeenten ook hun afval moeten aan blijven bieden bij Twence. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid om het afval tegen de laagste prijs weg te zetten in de markt. Twentse huishoudens betalen hierdoor onnodig veel voor hun afvalstoffenheffing.

Het vasthouden aan de aandelen Twence zorgt dus niet alleen voor een onnodig hoge afvalstoffenheffing, maar ook voor een financieel risico voor alle inwoners van Twente. De verkoop van de aandelen kan niet alleen deze nadelige gevolgen wegnemen, er kan ook een enorme boost gegeven worden aan de duurzaamheid in Twente.

Mocht Twence verkocht worden, dan zal in ieder geval het grootste deel van de bijdrage aan duurzaamheid in Twente in stand blijven. Grondstoffen, restwarmte en energie leveren geld op en ook een nieuwe eigenaar zal deze verdiensten nodig hebben. Weliswaar is het realistisch dat er in de toekomst minder duurzame investeringen zullen zijn bij Twence, maar de verkoop kan dit meer dan compenseren.

Twence is een fors bedrag waard volgens de analisten. Als de Twentse gemeenten besluiten om deze opbrengst duurzaam te investeren in bijvoorbeeld alternatieve energie, dan kan daarmee een veel grotere stap gezet worden richting het halen van onze doelstellingen dan wanneer Twence eigendom zal blijven van de gemeenten. Bijkomend voordeel is dat deze investeringen ook geld opleveren. De opbrengsten van alternatieve energie kunnen het verlies van het dividend van Twence compenseren.

Samenvattend kan, wanneer het onder de juiste voorwaarden plaats zal vinden, de verkoop van Twence zorgen voor een forse boost op het gebied van duurzaamheid in Twente zonder financiële gevolgen voor de gemeenten. Tegelijkertijd ontstaat de mogelijkheid voor een lagere afvalstoffenheffing voor onze Twentse inwoners en het elimineren van de financiële risico’s voor de gemeenten die horen bij het bezitten van een commercieel bedrijf.

De verkoop van Twence is een win-winsituatie voor gemeenten en inwoners van onze mooie regio en bied een unieke kans voor een duurzamer Twente. Helaas is er echter een hele grote maar. Inmiddels is wel duidelijk dat er geen tweederde meerderheid is in Twente om de aandelen van de hand te doen. Dit maakt verkoop van alle aandelen Twence aan een marktpartij onmogelijk.

Hoe spijtig deze ontwikkeling ook is, pas echt zorgwekkend is het signaal dat steeds meer gemeenten lijken in te zetten op een andere rol voor Twence. Steeds meer gemeenteraden lijken te kiezen om van Twence het duurzaamheids vehikel voor Twente te maken, met de daarbij horende investeringen met grotere risico’s en lagere rendementen.

Op dit moment zijn de Twentse gemeenten maar verantwoordelijk voor 16% van de omzet bij Twence. Twence is dus voor 84% een bedrijf dat zich beweegt in een commerciële markt met alle daarbij horende risico’s. Het nu vergroten van deze risico’s is voor D66 Oldenzaal niet acceptabel.

Wij ondersteunen het standpunt van het college dan ook van harte en willen het college daarbij op het hart drukken om bij de gesprekken over de toekomst van Twence met andere aandeelhouders het standpunt in te nemen dat als andere aandeelhouders van plan zijn om met Twence een andere richting in te slaan, dit pas kan gebeuren nadat Oldenzaal haar aandelen voor een redelijke prijs van de hand heeft kunnen doen.