Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 september 2008

D66 Oldenzaal introduceert lokaal lidmaatschap

Onderstaande is door D66 Oldenzaal als persbericht verzonden. Dit bericht is overgenomen door het nieuwsblad voor Oldenzaal, en tevens is er op radio Oldenzaal een interview geweest met voorzitter Yuri Ankoné over dit onderwerp.

De algemene ledenvergadering van D66 Oldenzaal heeft besloten tot een nieuwe vorm van lidmaatschap. Inwoners van Oldenzaal kunnen nu lid worden van de afdeling D66 Oldenzaal, zonder dat zij tegelijkertijd ook lid zijn het landelijke D66. Dit najaar zal D66 Oldenzaal een actie starten om het lokaal lidmaatschap onder de aandacht te brengen.

Voorzitter Yuri Ankoné toont zich ingenomen met het positieve besluit van de leden van de afdeling D66 Oldenzaal.

Yuri Ankoné: “Hoewel we momenteel geen zitting hebben in de gemeenteraad, hebben we wel een behoorlijk actieve afdeling. Voor ons als afdelingsbestuur staat de lokale politiek bovenaan en met de inbreng van lokale leden willen we hier nog meer de aandacht op richten. Wij hopen dat actieve en geïnteresseerde mensen nu eerder de stap nemen om lid te worden.

Alle leden hebben een gelijkwaardige positie binnen de afdeling wat betreft de gemeentepolitiek. Zo kunnen lokale leden ook kandidaat staan voor de gemeenteraad. Het is nu voor ons mogelijk om mensen die binding hebben met de politiek op gemeentelijk niveau als lid te betrekken bij alle politieke en organisatorische dingen die spelen. We willen mensen stimuleren om deel te nemen aan de politiek. Niet iedereen is geïnteresseerd om dit op landelijk niveau te doen, maar veel mensen willen zich wel inzetten om in Oldenzaal goede dingen voor elkaar te krijgen. De lokale afdeling D66 Oldenzaal kan daar een positieve impuls door krijgen.”

Secretaris Martijn de Coster vindt het een logische stap in de ontwikkelingen binnen D66 Oldenzaal. Hij betoogt: “Voor de afdeling zal de politieke koers hierdoor niet veranderen, Integendeel, we worden door deze opzet gesteund in de lijnen die we de afgelopen jaren uitgezet hebben. Het gedachtegoed van de groep mensen die de afdeling D66 Oldenzaal vormt heeft zijn wortels in het sociaal liberalisme. Dat was al zo, dat is nu zo en dat zal zo blijven. D66 Oldenzaal richt zich op de Oldenzaalse burgers en ondernemers en zet zich in voor het belang van Oldenzaal.”

Geïnteresseerden kunnen zich het eenvoudigst aanmelden via http://www.d66oldenzaal.nl/lidworden