Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 mei 2008

Resultaten WG peiling onbruikbaar

Nu de totale resultaten van de recent door de WerknemersGroepering gehouden peiling beschikbaar zijn, blijkt dat deze volkomen onbruikbaar zijn om conclusies aan te verbinden. Een aantal zaken vallen hierbij direct op. Om te beginnen is de groep van 50 jaar en ouder duidelijk oververtegenwoordigd, en de groep jongeren duidelijk ondervertegenwoordigd.

Ten opzichte van de bevolkingssamenstelling is het aantal ouderen dat gereageerd heeft maar liefst 50% hoger dan kan worden verwacht. De groep jongeren is 40% kleiner dan valt te verwachten. Hierdoor alleen al ontstaat een volkomen scheef beeld.

Ook opvallend is dat de groep die het meest te vinden is in de late stap-uren in de Oldenzaalse cafés, tussen de 18 en de 35, slechts 55 stemmen tegen het WG plan heeft opgeleverd. De groep die daadwerkelijk in de cafés zit is dus overduidelijk niet bereikt. Dit is nog duidelijker indien in ogenschouw wordt genomen dat uit recent grootschalig landelijk onderzoek onder stap-publiek is gebleken dat de stappers zelf helemaal niet eerder willen stappen.

Het meest in het oog springende is echter wel de complete onbetrouwbaarheid van deze peiling. Deze onbetrouwbaarheid komt mede door de manier van enquêteren. Omdat er per gezin een kaart ingevuld moest worden, is het niet meer dan logisch om de vraag te stellen hoeveel jongeren zelf de kaart ingevuld hebben, en hoe vaak de ouders dit hebben gedaan. Zonder hierover met hun kinderen te overleggen.

Alleen al het feit dat uit de eindresultaten blijkt dat 7 personen uit de groep van 0 tot 6-jarigen en 44 uit de groep van 7 tot 12-jarigen het blijkbaar volmondig met de WG eens zijn, toont aan dat dit onderzoek niet serieus te nemen valt. Verwachten we tegenwoordig ook al een goed afgewogen standpunt van kinderen onder de 12? Of hebben deze kinderen hier helemaal geen mening over, maar is er gewoon wat ingevuld?

Vraag een groep van 50 jongeren van 16 jaar en ouder op straat wat ze van dit onderwerp vinden (ik heb het gedaan), en je hoort waarschijnlijk net als ik 49 keer dat ze het niet met dit WG plan eens zijn.

Laten we het in de discussie over de sluitingstijden in de horeca dus bij feiten en argumenten houden, en ons niet baseren op dit totaal niet representatieve onderzoek met zijn uiterst twijfelachtige bevindingen. Als laatste zou ik de WG nog willen oproepen om eens op een zaterdagnacht met een flinke stapel kaarten op de markt te gaan staan. Kijken wat dan de resultaten zijn.

Bron: yuriankone.blogspot.com