Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Oldenzaal

Goed onderwijs, goede zorg, goed wonen

Bezint eer ge begint. Reactie D66 op programmabegroting 2019

Tijdens de programmabegroting 2019 keek D66 terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, waarbij wij hebben ingezoomd op het coalitieakkoord en de kaderbrief. Vervolgens is ingegaan op de onderwerpen (1) gezonde kinderen, (2) duurzaamheid, (3) schijnparticipatie bij de binnenstad en (4) de algemene reserve. D66 heeft daarbij twee moties ingediend, namelijk 'schoolzwemmen; zwemmen tijdens schooltijd' en 'groene schoolpleinen'. Lees hier de complete inbreng van D66 Oldenzaal op de programmabegroting 2019 voor de gemeente Oldenzaal.