Steun ons en help Nederland vooruit

Inbreng D66 Oldenzaal bij verkoop aandelen Twence

Vanavond staat onze raad, net als alle andere Twentse gemeenteraden deze maand, voor de keuze om de aandelen Twence wel of niet te verkopen. Het voornaamste argument van tegenstanders van verkoop is dat Twence een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen in Twente. Wij zijn een andere mening toegedaan.

Lees verder

Inbreng D66 Oldenzaal bij nota dierenwelzijn

D66 is blij dat met deze nota een paraplu ontstaat om het dierenwelzijn in Oldenzaal op peil te houden, of waar nodig te verbeteren. Met name de extra aandacht voor educatie kan op onze steun rekenen. Als onderwijspartij zijn wij overtuigd van het preventieve effect dat educatie op het gebied van dierenwelzijn kan hebben.