Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Oldenzaal

Goed onderwijs, goede zorg, goed wonen

Reactie op Kadernota 2020

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 heeft D66 Oldenzaal beleidskeuzes vergeleken met een ultiem gerecht waar alle 23 raadsleden van zouden moeten eten. Hoe groot is dan de kans dat iedereen het gerecht lekker vindt? D66 heeft tijdens het betoog omtrent de Kadernota 2020 teruggekeken naar het afgelopen jaar. Welk beleid of project heeft vruchten afgeworpen? Wat zou er anders kunnen aan het huidige beleid of beleid dat is aangevuld voor de begroting 2020? En uiteraard, welke kaders willen wij het college meegeven en welke moties liggen hieraan ten grondslag? Hieronder leest u het betoog van D66 tijdens de kadernota 2020, waarbij de twee moties ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ en ‘Oplaadlantaarnpalen’ aan bod komen.